Så hanterar vi personuppgifter (PUL)

Dina personuppgifter

Stiftelsen Make a Kid Smile sparar uppgifter om dig.  Det innebär att vi samlar in, lagrar och registrerar exempelvis ditt namn, telefonnummer, postadress och e-postadress som du väljer att lämna i samband med att du lämnar en donation. Det är naturligtvis frivilligt att lämna dessa uppgifter, du kan alltid välja att avstå från detta.

Vid besök på vår webbplats kommer personuppgifter i form av din IP-adress även att samlas in.

Du har rätt att en gång om året och utan kostnad efter skriftlig förfrågan till vår adress härunder få information om de personuppgifter om dig som finns hos oss. Till samma adress skriver du om du vill begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller om du vill begära att dina uppgifter helt raderas.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är

Make a kid smile
Stora Malmgatan 1
193 35 Sigtuna
+46733756012

Om du vill ha marknadsföringsutskick från Make a kid smile med information om till exempel uppdateringar och nyheter på vår webbplats och vår årliga rapport om hur vi använt våra donationsmedel, kontakta oss på info@makeakidsmile.net

Annons